Система автоматизованого контролю та управління промисловою безпекою та охороною праці

Система дозволяє проводити автоматизований облік перевірок, порушень і порушників. Автоматично формувати акти перевірок (за встановленими формами), розраховувати % усунення порушень, формувати текстові та графічні звіти, графіки та діаграми – як в MS Excel) на підставі даних, наявних у БД. Вся інформація, що зберігається в БД, може бути консолідована за рівнями ієрархії структурних підрозділів (які були перевірені) і відфільтрована за певними критеріями (рівнем перевірки, типом контролю, приваблюваному органу і т. д.)

В цілому, дана система дозволить спростити здійснення аналізу стану промислової безпеки підконтрольних об'єктів і підрозділів.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ

Автоматизована система контролю рівня загазованості АВУС-СКЗ призначена для забезпечення безпеки об'єктів промислового і комунального газокористування.

Система АВУС-СКЗ забезпечує отримання, індикацію, зберігання і спрацьовування виконавчих пристроїв (сирени, газозапорных клапанів, вентиляторів та ін), для зупинки роботи джерел газовиділення чи переведення процесу в безпечний стан при перевищенні передбачених регламентом граничнодопустимих значень ДОВИБУХОВИХ концентрацій горючих газів та інших критичних для контрольованого об'єкта параметрів.

  Автоматизована система контролю рівня загазованості дозволяє:
  • - не допускати неконтрольованого зростання концентрацій горючих газів та токсичних газів у робочому середовищі, виникнення аварійних режимів роботи технологічних агрегатів;
  • - здійснювати блокування джерел газовиділення у разі виникнення аварійних ситуацій;
  • - здійснювати світлову і звукову сигналізацію аварійних режимів за місцем встановлення обладнання та в центральному диспетчерському пункті;
  • - стежити за станом обладнання в місцях найбільш ймовірного виникнення витоків;
  • - стежити за станом рівня загазованості в місцях найбільш ймовірного виникнення витоків.

Структурно система складається з центрального блоку управління (ЦП) і датчиків.

На відміну від аналогових систем контролю загазованості, де кожен датчик з'єднується з блоком управління окремою лінією, в системі АВУС-СКЗ передача інформації від датчика до ЦП і управління датчиком відбувається по цифровому каналу RS-485.

Застосування двох цифрових каналів дозволяє виключити вплив електромагнітних завад на систему, які виникають при роботі потужних електродвигунів, магнітних пускачів та інших електроприладів.

У базовому варіанті виконання ЦБ оснащений дисплеєм і клавіатурою. Алфавітно-цифровий двох рядковий рк-дисплей на 20 символів, має задню підсвічування, що дозволяє на відстані 5 м розрізняти інформацію про аварійну ситуацію (тривога, помилки, відключений датчик, дата і час, і т. д.). На дисплеї відображаються дані (тип газу, який потрібно виявити, сигнальний рівень газу для обраного датчика, і т. д.) і стан кожного датчика.

СКЗ-БК має 3 силових реле. Два реле спрацьовують по події «Поріг 1» або «Поріг 2» по кожному з десяти найменувань контрольованих газів. Третій роз'єм «Відмова» з'єднаний з реле, яке може бути запрограмовано за бажанням замовника на спрацьовування по любо-го події. При необхідності підключення додаткових виконавчих механізмів до системи застосовується блок реле (СКЗ-БР) з 8 силовими реле. До одного СКЗ-БК можливо під-ключение до 4 БР.

Датчик є пристроєм першого рівня. Завдяки встановленим в ньому микропроцес-сору перевищення порогів визначається автоматично. Датчик має вбудовану звукову сигналізацію, яка спрацьовує за подією «Поріг 1» або «Поріг 2», а також оснащений све-товым індикатором. При необхідності датчик може працювати як самостійний пристрій. У цьому випадку напруга подається на датчик з додаткового блоку живлення.

Можливості АВУС СКЗ дозволяють встановлювати в одній глобальній системі до 120 СКЗ-БК, що забезпечує підключення до 3 600 різних датчиків і до 3 840 виконавчих пристроїв (через 480 СКЗ-БР). Для забезпечення роботи в системі 2-х і більше СКЗ-БК застосовується концентратор СКЗ-К. Концентратор призначений для регулярного опитування блоків по каналах RS-485 і передачі отриманої інформації в ПЕОМ по каналу RS-232, а також передачі блокам СКЗ-БК, підключеним по каналах RS-485, команд, отриманих по каналу RS-232 від ПЕОМ.

Контрольований газ Формула
Горючі гази
бутан (С4Н10)
водень (Н2)
метан (СН4)
пари рідких вуглеводнів (СхНу)
пропан (С3Н8)
етанол (С2Н5ОН)
Токсичні і небезпечні гази:
аміак (NH3)
діоксид азота (NО2)
діоксид сірки (SO2)
діоксид вуглецю (СО2)
уисень (О2)
оксид (монооксид) вуглецю (СО)
оксид азот (NО)
сірководень (H2S)
формальдегід (Н2СО)
хлор (CL2)
хлористий водень (HCl)
етанол (С2Н5ОН)

Comments are closed.