Аналіз об’єкта автоматизації ІАСУТР

   Якість управлінських рішень, оперативність їх прийняття багато в чому залежать від актуальності, достовірності і повноти інформації про об'єкти управління і контрольованих об'єктах.

  Цей аспект обумовлює необхідність використання в системі управління забезпеченням безпеки життєдіяльності сучасних технологій автоматизації, процесів інформаційної підтримки прийняття рішень. Таким чином, об'єктом автоматизації ІАСУТР є процеси збору, обробки, зберігання, аналізу, уявлення та візуалізації інформації.

     Для виявлення істотних сторін об'єкта автоматизації ІАСУТР, які підлягають обов'язковому обліку при формуванні вимог до функціональності, складу та структури ІАСУТР, необхідно визначення місця об'єкта автоматизації в системі управління забезпеченням безпеки життєдіяльності.

  Процеси інформаційної підтримки прийняття рішень

  Вихідною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень в сфері забезпечення безпеки життєдіяльності, є:

  • - достовірні дані про поточний стан (місцезнаходження) об'єктів управління;
  • - критичні значення параметрів, що характеризують стан об'єктів управління;
  • - архівні дані про об'єкти управління;
  • - прогнозна інформація про тенденції та перспективи змін стану об'єктів і процесів, отримана за результатами опрацювання архівних даних з використанням математичних моделей;
  • - еталонні дані інформаційних систем (карти, кадастри, регістри, реєстри і т.д.);
  • - дані інших інформаційних систем.

   В умовах відсутності автоматизації процес збору інформації про об'єкти є трудомістким і тривалим. Як правило, інформація передається по телефонним (радіотелефонним) каналам передачі телеметричної інформації або з використанням паперових носіїв. При цьому на достовірність інформації істотно впливає суб'єктивний фактор, а її актуальність після закінчення збору може втрачатися.

   Процес контролю над об'єктами полягає в порівнянні результатів спостереження (поточних або архівних) з деякими критеріями, на підставі якого виробляється висновок про нормальний або критичному стані об'єкта.

   У ряді випадків необхідно прогнозувати зміну стану об'єкта (процесу) в часі. Вирішення цього завдання можливе за наявності відповідного методологічного і математичного забезпечення, що моделює процеси, і, як правило, вимагає використання великих масивів поточної і архівної інформації.

   Одним з факторів, що впливають на оперативність і якість прийнятих рішень, є форма подання інформації. Очевидно, що для вироблення рішень на основі масивів різнотипних кількісних і якісних значень показників необхідно набагато більше часу, ніж в тому випадку, коли результати представлені у вигляді діаграм, графіків, що відбивають істотні сторони процесів. Однак на підготовку даних до подання також необхідні тимчасові ресурси.

   Таким чином, аналіз інформаційних процесів показує, що необхідна їх комплексна автоматизація. Тільки в цьому випадку особі що приймає рішення, буде представлена оперативна, актуальна, достовірна і повна інформація в зручному для нього вигляді. Забезпечено можливість оперативного управління діями підлеглих сил і засобів в масштабі часу, відповідному сформований обстановці.

Коментарі закрито.