Мета і завдання створення ІАСУТР

   Кінцевою метою створення та впровадження ІАСУТР є підвищення рівня безпеки життєдіяльності. Основними шляхами досягнення поставленої мети є:

  • - підвищення якості управління господарювання за рахунок оперативності взаємодії та покращення інформаційного забезпечення зацікавлених структур з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;
  • - координація спільних дій виконавчих органів державної влади і органів місцевого самоврядування в періоди повсякденній діяльності та надзвичайних ситуацій, зокрема, підвищення ефективності їх роботи.

      При цьому пріоритетними завданнями, які розв'язуються для досягнення мети, є:

  • - інтеграція різнорідних інформаційних систем на базі єдиного стандарту обміну даними з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на всіх рівнях інфраструктури, поліпшення координації взаємодії між підрозділами виконавчих органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
  • - створення інформаційної бази для впровадження типових адміністративних, технічних і технологічних рішень, що забезпечують однакове взаємодія між різнорідними системами, що функціонують на території;
  • - створення нормативно-правової бази для інтеграції і спільного використання інформаційних та технологічних ресурсів виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших організацій, що беруть участь в забезпеченні;
  • - впровадження нових технологій і автоматизації процесів збору, обробки, аналізу та подання актуальної та достовірної інформації оперативного характеру про поточну обстановку, фізичних осіб, об'єктах і їх стан, в тому числі короткострокове ситуаційне прогнозування, а також інформації стратегічного характеру, що відповідає завданням середньо- термінового і довгострокового планування соціально-економічного розвитку.

Коментарі закрито.