Функції ІАСУТР

   Для ефективної підтримки прийняття рішень по забезпеченню безпеки життєдіяльності ІАСУТР повинна забезпечити автоматизацію наступних функцій:

 1. 1. Забезпечення виконавчих органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування актуальною інформацією, яка надається інформаційними ресурсами, технічними системами, іншими джерелами даних.
 2. 2. Моніторинг в реальному часі: стану об'єктів, що забезпечують життєдіяльність найважливіших з точки зору техногенних катастроф;
 3. 3. Автоматизоване визначення типу події, що характеризується прийнятим сигналом, повідомленням, інформацією про надзвичайні, аварійних або позаштатних ситуаціях.
 4. 4. Накопичення і зберігання ретроспективних даних для подальшого використання.
 5. 5. Аналіз, прогнозування, моделювання та інші типи інтелектуальної обробки даних.
 6. 6. Позиціонування подій і реакцій на них з використанням геоінформаційної системи.
 7. 7. Надання можливості контрольованого доступу до інформаційних ресурсів ІАСУТР для виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших користувачів, в тому числі для контролю діяльності підлеглих структур.

      

  Стандарти в сфері створення ІАСУТР визначають загальну архітектуру ІАСУТР, порядок її створення, основні функції, порядок інтеграції і забезпечення інформаційної взаємодії з державними інформаційними системами. В основу поставлено завдання, вдосконалити інноваційну автоматизовану систему управління розвитком техногенного регіону, шляхом вирішення функціональних завдань системою автоматизованого оперативного контролю стану потенційно небезпечних техногенних об'єктів, поліпшити якість рішення і виконання функціональних завдань і, за рахунок цього, підвищити ефективність системи.

   Завдання вирішена тим, що інноваційна автоматизована система управління розвитком техногенного регіону, що складається з, пов'язаних між собою бездротових або в комбінації з провідними лініями зв'язку, функціональних блоків і системи моніторингу, моделювання, прогнозування, прийняття рішень і управління, виконаної на базі вимірювальних електронних засобів і обчислювальної техніки містить:

 • - пов'язані своїми виходами і входами з системою моніторингу, моделювання, прогнозування, прийняття рішень і управління,
 • - банк даних про соціальні характеристиках регіону,
 • - банк даних про природні об'єкти і ресурси регіону,
 • - банк даних про промислові об'єкти і потенціал регіону,
 • - банк даних по інституційним характеристиками,
 • - банк даних про інноваційні технології.

   При цьому система моніторингу, моделювання, прогнозування та прийняття рішень містить пов'язані своїми виходами і входами з геоінформаційних комплексом моделювання, прогнозування, прийняття рішень і управління:

 • - підсистему контролю стану природних екологічно небезпечних об'єктів,
 • - підсистему контролю впливу техногенних факторів на природні об'єкти,
 • - підсистему контролю впливу техногенних факторів на техногенні об'єкти.

Коментарі закрито.