Шляхи підвищення рівня безпеки життєдіяльності

    Завдання забезпечення безпеки життєдіяльності, як правило, вирішуються в умовах жорсткого дефіциту часу. Обмеженість тимчасових і матеріально-технічних ресурсів і можливостей людини при великих масштабах і швидкості розвитку надзвичайних ситуацій, впливає на адекватність і достовірність інформації, використовуваної при прийнятті рішень, а також на оперативність прийняття цих рішень. Ці аспекти зумовлюють необхідність використання для вирішення завдань безпеки сучасних технологій автоматизованого збору, обробки, аналізу і візуалізації інформації. У наші дні стає очевидним, що для ефективного управління складними територіально розподіленими об'єктами (місто, виробниче підприємство або комерційна компанія), підвищення їх середньостроковій і довгостроковій стабільності, зниження навантаження на перших осіб, необхідно застосовувати інформаційні системи та автоматизовані системи управління, що реалізують останні досягнення управлінської науки.

       Таким чином, другим заходом, спрямованим на підвищення ефективності забезпечення безпеки життєдіяльності, є впровадження в процеси управління новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій.

   В результаті виконання першого і другого заходів виникне реальна можливість створення інтегрованого технологічного та інформаційного ресурсу загального користування для виконавчих органів державної влади, який і ляже в основу ІАСУТР.

Коментарі закрито.