Інноваційна автоматизована система управління техногенного регіону

     Впровадження у експлуатацію вказаної  інноваційної автоматизованої системи передбачає здійснення наступних етапів робіт:

 1. 1. Визначення факторів, які у найбільшій мірі негативно впливають на стан навколишнього середовища даного техногенного регіону.

  Для цього необхідно провести:

 • - комплексне дослідження стану середовища, а саме - дослідження повітря, води, ґрунту та біологічних ресурсів на вміст шкідливих хімічних сполук, радіоактивних речовин і важких металів;
 • - геофізичне дослідження геологічної будови надр на наявність тектонічних розломів, природних та техногенних порожнеч, водоносних горизонтів і геопатогенних зон;
 • - вивчення стану підземних, водних горизонтів (зон підтоплення територій, виявлення місць можливих зсувів);
 • - виявлення дії сейсмічного впливу та шумового навантаження на навколишнє середовище від промислової діяльності;
 • - дослідження впливу джерел електромагнітного випромінювання від ліній електропередачі та стільникового зв’язку;
 • - вивчення джерел та характеру розповсюдження блукаючих токів;
 1. 2. Встановлення наявності та розробка рекомендацій щодо можливості переробки техногенних відходів від промислової діяльності.
 2. 3. Організація постійного автоматизованого контролю параметрів негативного впливу на території регіону.
 3. 4. Розробка рекомендацій щодо реалізації заходів, які усувають порушення природного стану навколишнього середовища, викликані техногенним впливом.

      Підставою для впровадження «Інноваційної автоматизованої системи управління розвитком  техногенного регіону» є:

 1. 1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2017 року.
 2. 2. Концепція Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року № 992-р.
 3. 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
 4. 4. Кодекс Цивільного захисту населення.
 5. 5. Директиви Європейського союзу.
 6. 6. Закон України N 2455-IV від 3 березня 2005 року Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 – 2020 роки.
 7. 7. Програми охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області.
 8. 8. Програма моніторингу довкілля Дніпропетровської області (затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 04.12.2007 року № 294-13/V).
 9. 9. Програма охорони навколишнього природного середовища по Криворізькому району.
      Згідно, вище вказаної та іншої нормативної бази, вирішення складних і масштабних екологічних проблем, може бути здійснено тільки на основі створення комплексної, автоматизованої системи управління станом повітряного, підземного та надземного навколишнього середовища в техногенному регіоні.

ТОВ «НТЦ«НІГРІ» розвиває свою діяльність у напрямку:

 1. 1. Комплексного дослідження стану навколишнього середовища, яке включає дослідження повітря, води, ґрунту:
 • - зниження навантаження на природне середовище шляхом розроблення і впровадження інноваційних екологічно безпечних технологій;
 • - геофізичне дослідження геологічної будови надр на наявність тектонічних розломів, природних та техногенних порожнеч, водоносних горизонтів і геопатогених зон;
 • - вивчення стану підземних, водних об’єктів (статичного рівню води, напряму та швидкості її потоків, підтоплення територій, виявлення місць можливих зсувів, наявність підземних річок);
 • - виявлення сейсмічного впливу від промислових вибухів та шумового навантаження від промислової діяльності і транспорту;
 1. 2. Розробки та впровадження інноваційних технологій в сфері контролю за екологічною та промисловою безпекою:
 • - виготовлення обладнання та інструментів для вимірювання;
 1. 3. Розробки нових інноваційних технологій у різних областях:
 • - інформаційних технологій;
 • - дослідження та розробок у галузі технічних наук;
 • - роботи в області бездротового електрозв’язку;
 • - впровадження інноваційних технологій у виробництво;
 • - та інші види робіт.

Коментарі закрито.