Переваги комплексної системи моніторингу та контролю стану навколишнього середовища

     Система дозволяє:

  • - на основі сукупності зібраних даних, сформувати комплексну модель стану навколишнього середовища з візуальним зображенням стану, який склався на конкретний момент часу;
  • - спрогнозувати розвиток ситуації з розповсюдженням шкідливих речовин, та визначити їх концентрацію на території, яка підлягає контролю;
  • - здійснювати як стаціонарний контроль, за допомогою стаціонарних вимірюваль­них станцій, так і мобільний контроль, значних за розмірами площ територій, виявля­ти місця накопичення шкідливих речовин (газів, пилу, інших факторів), які неможливо виявити за допомогою стаціонарних пунктів контролю. Автоматичне накопичення та використання при здійсненні вимірів, даних про нормативи концентрацій шкідливих речовин з внесенням змін, доповнень та корегувань, які можуть здійснюватися компетентними органами з управління у галузі екології;
  • - система має гнучку конфігурацію за рахунок її мобільності і дозволяє змінювати її параметри відповідно динамічної ситуації на виробництві, яка пов'язана зі розширенням виробництва, реконструкцією його окремих вузлів (цехів, технологій, служб та ін.), або ліквідацією таких об'єктів;
  • - система дозволяє без якихось принципових змін конфігурації та системи вимірювання, передачі даних, накопичення даних та їх аналізу розширяти її можливості контролю, за рахунок використання нових більш досконалих датчиків, введення нових факторів, що підлягають контролю, введення нових пунктів контролю;
  • - система дозволяє без принципових змін розширювати її можливості за рахунок здійснення контролю не тільки параметрів екологічних факторів, а і факторів безпечності виробництва, та його охорони, за рахунок обробки інформації і інших різновидів датчиків, та підсистем контролю, що суттєво зменшує фінансові витрати на функціонування всієї системи безпечності виробництва;
  • - система функціональна та економічна, на відміну від аналогів.

Коментарі закрито.