Пост контролю електромагнітного випромінювання

    Штучні магнітні поля, створювані постійним електричним струмом великої сили, характеризуються напруженістю до декількох тисяч ампер на метр.

    Нормативна величина напруженості постійного магнітного поля, що утворюється поблизу установок і ліній електропередачі постійного струму, протягом робочого дня складає 8000 А/м, гранично допустимий рівень напруженості не встановлений.

    Поряд з магнітним постійний електричний струм створює електричне поле, зване електростатичним. Електростатичне поле високої напруженості робить негативний вплив на організм людини, зокрема викликає розлади нервової системи, негативно впливає на репродуктивну функцію організму, особливо у чоловіків. Нормативна величина напруженості електростатичного поля протягом робочого дня становить 20 кВ / м, гранично допустимий рівень напруженості - 60 кВ / м.

    Джерелом електромагнітних полів є змінний струм. Електромагнітне поле характеризується напруженістю (В / м) і щільністю потоку потужності (Вт/м2). Створювані електромагнітним полем електромагнітні хвилі характеризуються частотою коливань (Гц).

    Змінний струм промислової частоти (50 Гц) передається по лініях електропередачі напругою 330, 500, 750 і 1150 кВ. Джерелами низькочастотного (50 Гц) електромагнітного випромінювання є також відкриті розподільні пристрої й електроустановки змінного струму. При частоті 50 Гц небезпечним вважається електромагнітне випромінювання при напрузі струму понад 400 кВ. Для захисту населення від впливу поля, що генерується повітряними лініями електропередачі, встановлюються санітарно-захисні зони по обидві сторони траси.

Коментарі закрито.