Пост контролю радіаційного фону

    При опроміненні людей від джерел радіоактивних випромінювань в дозах до 1 грей (Гр) підвищується ймовірність розвитку онкологічних захворювань і прояву генетичних дефектів. Ці наслідки значно віддалені в часі від моменту опромінення. При впливі великих доз опромінення наслідки проявляються швидко у формі гострої променевої хвороби, причому чим вище отримана доза опромінення, тим швидше і гостріше проявляється її згубний ефект.

    Радіоактивне опромінення пов'язано з впливом джерел як природного походження, так і створених людиною. Дози опромінення населення від природних джерел радіації залежать від висоти міст над рівнем моря, геологічної будови і планувально-архітектурних особливостей території. Підвищення дози опромінення може бути викликано використанням при будівництві будинків, доріг або плануванні територій матеріалів з високим вмістом радіонуклідів.

    Річний ліміт індивідуальної дози для персоналу, що працює з джерелами радіації, становить в Україні 20 мЗв. Для населення доза опромінення, пов'язана з впливом техногенних виробничих джерел, не повинна перевищувати 1 мЗ на рік.

    Для забезпечення захисту населення від впливу радіоактивного випромінювання в Україні прийнято ряд законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Відповідно до них, зокрема, передбачено обов'язковий радіаційний контроль в будівництві і виробництві будівельних матеріалів для забезпечення допустимих рівнів регламентованих параметрів: ефективної питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, потужності поглиненої дози радіації в приміщенні.

Коментарі закрито.