Пост контролю шумового навантаження

    Акустичний вплив - шум являє собою безладні коливання складної спектральної структури, часто змішані з періодичними акустичними коливаннями. Інтенсивність і спектральний склад шуму визначають якісні особливості сприймання його органами слуху людини і ступінь впливу на організм в цілому.

    Акустичні коливання в залежності від частоти поділяються на ультразвук, звук і інфразвук. При частоті від 16 до 20 000 Гц акустичні коливання сприймаються органами слуху людини. Коливання з частотою більше 20 000 Гц відносять до ультразвуковим, з частотою менше 16 Гц - до інфразвукових коливань. Виділяється також діапазон частот від 2 • 104 до 109 Гц, який отримав назву гіперзвукових.

    Гучність звуку залежить від амплітуди звукових коливань, а сила (або інтенсивність) звука I характеризується потужністю звуку, що припадає на одиницю площі, і виражається в Вт/м2.

    Джерела шуму в населених пунктах різноманітні. Основне джерело, близько 80% загального акустичного навантаження, - транспорт та промислові підприємства.

    Вплив на людину акустичних коливань ультра-і гіперзвукового діапазону нормується тільки для робочої зони виробничих приміщень: допустимі рівні звукового тиску на відстані 0,5 м від контуру джерела коливань і не менше 2 м від поверхонь, що відбивають - стін, а по висоті - 1, 5 м від підлоги не повинні перевищувати 100 дБ при частоті 2 • 104 Гц і 110 дБ при частоті 105 Гц. Нормативи допустимого впливу ультразвукових коливань для населених місць не встановлені.

Коментарі закрито.