Промислові підприємства, які знаходяться за межами території с.м.т. Радушне і впливають на навколишнє середовище

   Особливістю с.м.т. Радушне є те, що його територія розташована у районі, який безпосередньо контактує з територією крупних промислових підприємств і об’єктів (склади, відвали, шламосховища, скиду промислових вод тощо), які є складовими цих підприємств. Таке сусідство здійснює вкрай негативний вплив на навколишнє середовище селища – повітряний, водний басейни та земну поверхню.

   На схемі рис. 1 наведені місця розташування основних промислових об’єктів, відносно території с.м.т. Радушне, які здійснюють такий вплив, або потенційно можуть його здійснювати і представляють потенційну небезпеку (у разі будь-яких нештатних ситуацій у них) за специфікою їх виробничої діяльності.

Рис. 1. Основні об’єкти, які здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище с.м.т. Радушне

На вказаній схемі виділені такі техногенні об’єкти:

1. Аераційна станція. Хоча цей об’єкт і не здійснює безпосереднього негативного впливу на середовище на території СМР Радушне, однак він представляє велику небезпеку з причини того, що на його території розташоване сховище 20 т зрідженого хлору. Відстань до межі з с.м.т. Радушне 2290 м.

2. Цементний завод «ХайдельбергЦемент Україна» (негативні фактори впливу на навколишнє середовище: викиди цементного пилу, відпрацьованих газів від обжигу клінкеру). Відстань – 6125 м.

3. Відвали доменного шлаку заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг» (викиди шлакового пилу). Відстань 4480 м.

4. Суріковий завод. Викиди газів і пилу від переробки сировинних матеріалів. Відстань 6800м.

5. Коксохімічний завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» (викиди високотоксичних коксових газів коксових батарей, викиди вугільного пилу). Відстань 7420 м.

6. Металургійний завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» (викиди газів від металургійного виробництва, викиди пилу). Відстань 7630 м.

7. Кар'єр №1 цеху з видобутку залізної руди «АрселорМіттал Кривий Ріг» (викиди газів від вибухових робіт, пил, сейсмічна дія вибухів). Відстань 11811 м.

8. Кар'єр №2 цеху з видобутку залізної руди «АрселорМіттал Кривий Ріг» (викиди газів від вибухових робіт, викиди пилу, сейсмічна дія вибухів). Відстань 13913 м.

9. Кар'єр «Південного гірничозбагачувального комбінату» (Південний ГЗК) (гази від вибухових робіт, викиди пилу, сейсмічна дія вибухів). Відстань 12445 м.

10. Відвали розкривних порід Півден. ГЗК (викиди пилу). Відстань 1496 м.

11. Шламлсховище №1 Південного ГЗК (викиди пилу, дренаж у землю технічної води). Відстань 12911 м.

12. Шламлсховище «Об’єднане» Південного ГЗК (викиди пилу, дренаж у землю технічної води). Відстань 7876 м.

13. Збагачувальна фабрика Південного ГЗК (викиди газів від обжигу окотишів, викиди пилу). Відстань 10583 м.

14. Відвал породи Південного ГЗК (викиди пилу). Відстань 7449 м.

15. Шламлсховище №3 Південного ГЗК (викиди пилу, дренаж у землю технічної води). Відстань 4179 м.

16. Шламлсховище №4 Південного ГЗК (викиди пилу, дренаж у землю технічної води). Відстань 6210 м.

17. Промислова зона підприємств, які входять до території с.м.т. Радушне (Асфальтний завод, Нафтобаза, Металургйний завод з переплавки кольорових металів, Ремонтна майстерня). Відстань 1500 м.

ArrowArrow
Slider

   Таким чином з наведених даних видно, що територія с.м.т. Радушне знаходиться у зоні дуже насиченій промисловими об’єктами. Відстані до них від границі с.м.т. Радушне відносно невеликі і вплив цих об’єктів на навколишнє середовище селища є суттєвим. Необхідно також відмітити, що по території Радушанського району проходять ще трубопроводи газу та аміаку.

   Про масштабність впливу на екологію найбільш потужних виробничих об’єктів у районі с.м.т. Радушне говорить ряд фотографій, наведених вище.

Коментарі закрито.