Про нас

ТОВ «НТЦ «НІГРІ» компанія працює в екологічному напрямку, по захисту навколишнього середовища від шкідливих техногенних проявів. Виконує роботи і надання послуг в області охорони навколишнього середовища, розробки інноваційних пілотних проектів. Проведення екологічних досліджень. Геологічний супровід пошуків, розвідки і розробки родовищ корисних копалин. Проведення наукових експертиз. Розробка і сприяння впровадженню екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій. Геофізичні роботи. Гідрологічні, інженерно – геологічні. Складання проектів кошторисів. Моніторинг геохімічного стану ландшафтів.

Радіометричний контроль території. Роботи з застосуванням різних геофізичних методів апаратури, в тому числі традиційних (гравиразведка, магниторазветка, электроразветка) так і новітніх, у тому числі розробленими нами з колегами на основі електромагнітних методів (ТЭМВ, РВЗ, ДІС) зондування надр в інтервалі глибин від перших метрів до 5 000 м. Методи та апаратура апробовані в Україні, Росії, Індії, США при вирішенні різних завдань:

  • пошуки і розвідка рудних родовищ вуглеводневої сировини;
  • вивчення грунтів (літологічного складу в розрізі);
  • виявлення та картування техногенних і природних порожнин;
  • виявлення та оцінка зсувів і стан бортів кар'єрів;
  • оцінка стану дамб, гребель;
  • виявлення та оконтурювання техногенних скупчень нафтопродуктів;
  • стан підземного водного басейну.

Comments are closed.